VISA 888 – DIỆN ĐẦU TƯ VÀ ĐỔI MỚI KINH DOANH

ĐIỀU KIỆN, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG VISA NÀY

 • Điều kiện chung

  • Nắm giữ visa 188A, 188B và 188C và phải là người nộp đơn chính khi xin cấp visa tạm trú 188 này.
  • Cả người nộp đơn và vợ/chồng của người nộp đơn đều không tham gia các hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư không được chấp nhận ở Úc.
  • Có báo cáo về hoạt động đầu tư phù hợp với luật pháp khối Thịnh Vượng Chung cũng như của Tiểu bang/ Vùng lãnh thổ quý vị đang tổ chức hoạt động kinh doanh, báo cáo này phải có kết quả tốt.
  • Được Chính quyền tiểu bang/vùng lãnh thổ chỉ định
  • Quý vị cần có cam kết thực tế về việc duy trì các hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc.
  • Các điều kiện khác sẽ được áp dụng dựa trên diện Visa tạm trú Đầu tư và Đổi mới kinh doanh mà quý vị được cấp

 • Điều kiện riêng

  Đối với visa 188A

  • Người nộp đơn phải sống tại Úc tổng cộng tối thiểu 1 năm trong vòng 2 năm ngay trước khi nộp đơn xin visa thường trú.
  • Quý vị phải có quyền sở hữu và nắm giữ quyền điều hành trực tiếp và liên tục với tối đa 2 doanh nghiệp tại Úc trong thời gian tối thiểu 2 năm trước khi nộp đơn xin visa thường trú;
  • Đối với doanh nghiệp của quý vị tại Úc, quý vị (vợ/chồng của quý vị) phải sở hữu ít nhất:
   - 51% cổ phần nếu doanh nghiệp có doanh thu ít hơn 400,000 AUD/năm
   - 30% cổ phần nếu doanh nghiệp có doanh thu lớn hơn 400,000 AUD/năm
   - 10% cổ phần nếu doanh nghiệp niêm yết đại chúng.
  • Mỗi doanh nghiệp quý vị sở hữu phải có Mã số kinh doanh Úc (ABN) và Báo cáo hoạt động kinh doanh.
  • Trừ khi được xếp vào trường hợp đặc biệt bởi chính quyền Bang/Vùng lãnh thổ, quý vị cần đạt được tối thiểu 2 trong 3 điều kiện sau:
   - Trong suốt 12 tháng trước khi nộp đơn, doanh nghiệp của quý vị và vợ/chồng của quý vị phải tuyển dụng ít nhất 2 nhân viên toàn thời gian là công dân Úc, thường trú nhân tại Úc hoặc công dân New Zealand, và người đó không được là thành viên trong gia đình quý vị.
   - Trong suốt 12 tháng trước khi nộp đơn, doanh nghiệp của quý vị (và vợ/chồng của quý vị hợp lại) phải có giá trị tài sản ròng tối thiểu 200,000 AUD; và/hoặc
   - Trong suốt 12 tháng trước khi nộp đơn, giá trị ròng của doanh nghiệp và tài sản cá nhân quý vị (và vợ/chồng quý vị) sở hữu phải ở mức tối thiểu 600,000 AUD.
   - Trong 12 tháng trước khi nộp đơn, doanh nghiệp của quý vị phải đạt doanh thu tối thiểu 300,000 AUD.

  Đối với visa 188B

  • Người nộp đơn phải sống tại Úc tổng cộng tối thiểu 2 năm trong vòng 4 năm ngay trước khi nộp đơn xin visa thường trú.
  • Khoản đầu tư của quý vị tại Úc phải được đứng tên liên tục bởi quý vị hoặc quý vị cùng vợ/chồng quý vị trong vòng tối thiếu 4 năm, tính đến thời điêm kết quả visa thường trú được thông báo.

  Đối với visa 188C

  • Thực hiện đầu tư liên tục trong suốt thời hạn giữ visa tạm trú 188.
  • Đáp ứng các yêu cầu về thời gian lưu trú để được cấp visa thường trú diện 888:
  • Đối với chương trình visa dành cho Nhà đầu tư lớn: 160 ngày trong vòng 4 năm
  • Đối với chương trình gia hạn visa dành cho Nhà đầu tư lớn: 240 ngày trong vòng 6 năm
  • Đối với chương trình gia hạn visa dành cho Nhà đầu tư lớn, lần thứ 2: 320 ngày trong vòng 8 năm
  • Yêu cầu về thời gian lưu trú đối với người đang giữ visa diện 188 có thể được chấp thuận khi người nộp đơn đã lưu trú tại Úc vào bất kỳ thời điểm nào đáp ứng thời gian nêu trên.
cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen