Visa Doanh Nhân Tài Năng 132

ĐẶC ĐIỂM

Visa này cho phép bạn thiết lập một doanh nghiệp mới hoặc phát triển một doanh nghiệp hiện có ở Australia.

Bao gồm hai diện:

  • Diện Doanh nhân có Lịch sử kinh doanh thành đạt: Dành cho chủ doanh nghiệp hoặc người đồng sở hữu doanh nghiệp có năng lực cao muốn kinh doanh ở Australia
  • Diện Doanh nhân được Tài trợ vốn (Venture Capital Stream): Dành cho những người có được sự tài trợ vốn đầu tư mạo hiểm từ các công ty thuộc thành viên của Hiệp hội Vốn đầu tư mạo hiểm Úc - Australian Private Equity & Venture Capital Association Limited (AVCAL).

Loại visa nào phù hợp với bạn?

Định cư tại Australia diện di dân thương mại có thể cực kỳ phức tạp, và thậm chí việc xác định xem bạn có cơ hội, hội đủ điều kiện hay không có thể là việc khó khăn. Thêm vào đó, có thể bạn sẽ hội đủ điều kiện cho nhiều loại visa định cư diện thương mại khác nhau, chứ không phải là một loại visa duy nhất.

YÊU CẦU

Bạn có thể đạt được visa này nếu bạn được bảo lãnh bởi cơ quan chính phủ tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ và được mời nộp hồ sơ bởi Bộ Di trú Australia.

Bạn cũng phải đáp ứng:

  • Có tài sản ròng doanh nghiệp và cá nhân ít nhất là AUD 1.5 triệu và doanh thu doanh nghiệp hàng năm đạt tối thiểu là AUD 3 triệu nếu bạn dự định nộp xin visa theo diện Lịch sử kinh doanh thành đạt; 
  • Đã đạt được sự tài trợ ít nhất AUD 1 triệu vốn đầu tư mạo hiểm từ các công ty thuộc thành viên của Hiệp hội Vốn đầu tư mạo hiểm Úc (AVCAL) để bắt đầu sự thương mại hóa và phát triển ý tưởng kinh doanh giá trị cao ở Australia nếu bạn dự định nộp xin visa theo diện Doanh nhân được tài trợ vốn.

Visa 132 – Doanh nhân tài năng là một visa thường trú dành cho những nhà kinh doanh, những người được bảo lãnh bởi cơ quan chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ của Australia.

Các doanh nhân thuộc diện này không cần phải nộp đơn xin visa tạm trú như visa 188, mà nộp đơn xin Visa Thường trú trực tiếp.

Bạn có thể ở Australia hoặc ngoài Australia khi bạn nộp hồ sơ và khi visa được quyết định.

QUYỀN LỢI

Visa 132 – Doanh nhân tài năng cho phép bạn thành lập một doanh nghiệp mới hoặc phát triển một doanh nghiệp hiện có ở Australia.

Đây là visa thường trú, cho phép bạn và thành viên trong gia đình của bạn:

  • Ở lại Australia vô thời hạn vĩnh viễn
  • Làm việc và học tập ở Australia
  • Đăng ký Medicare, là chương trình của Australia dành cho việc chăm sóc sức khỏe và các chi phí liên quan đến sức khỏe
  • Nộp đơn xin quốc tịch Australia (Nếu bạn đủ điều kiện)
  • Bảo lãnh thân nhân đủ điều kiện được thường trú
  • Tự do ra vào nước Australia trong thời gian 5 năm từ ngày visa được cấp (sau thời gian đó, bạn sẽ cần phải có visa trở lại cư trú hoặc một visa khác để trở lại nước Úc).


TIÊU CHÍ

NGHĨA VỤ

cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen